Senatorowie opozycji i senatorowie Zjednoczonej Prawicy zgodnie poparli rozszerzenie katalogu grup zawodowych, które obejmie pomoc przewidzianą w ustawie zwanej Tarczą antycovidową 6.0. Wśród dodanych znalazło się wiele sektorów turystyki.


Dodatkowe postojowe na miesiąc i zwolnienie z ZUS przy 40% spadku przychodów przyjęto dla firm cateringowych (56.21.Z), dietetycznych (86.90.E) i agencji reklamowych (73.11.Z), hoteli (55.10.Z), firm zajmujących się wynajmem i dzierżawą maszyn i dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z), agentów turystycznych (79.11.A), organizatorów turystyki (79.12.Z), firm zajmujących się działalnością wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), pokojów zagadek (93.29.A), pozostałą działalnością rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną (93.29.B) i pozostałą działalnością rozrywkową i rekreacyjną (93.29.Z). 

źródło: Rzeczpospolita

fot. fb

Najpopularniejsze