Zwolnienia lub obniżki z czynszów za miejskie lokale, a także możliwość zmiany terminu opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowej czy podatku od nieruchomości – oferuje przedsiębiorcom działającym na terenie Tychów miejscowy samorząd.


Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media - podała rzeczniczka tyskiego magistratu Ewa Grudniok.

Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o 50%, czynsz obniżany ma być o połowę, a dla tych, którzy zawiesili w tym czasie prowadzenie działalności – o 30%.

Każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek w tej sprawie bezpośrednio do jednostki, z którą zawarł umowę. Formularz będzie dostępny do pobrania na stronie umtychy.pl.

Ponadto miasto dopuszcza zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej – z 31 marca br. roku na 30 czerwca br. 

W ostatnim czasie podobne rozwiązania dotyczące m.in. obniżania czy umarzania opłat czynszowych ogłosiły w regionie np. samorządy Bytomia, Chorzowa, Zabrza czy Rudy Śląskiej. Katowice oferują firmom przesunięcia terminów płatności.

Źródło: PAP
Oprac. red.
Fot. Shutterstock. Autor: controlmedia

Najpopularniejsze