W dniu 21 października Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej zwrócił się do rządu o pilne wsparcie dla gastronomii. Adresatami listu skierowanego do Rady Ministrów są: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Gowin; minister Tadeusz Kościński; Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

W ramach sztabu zjednoczyły się praktycznie wszystkie stowarzyszenia branży gastronomicznej, które czekały do godz. 16:00 w piątek 23 października na odpowiedź rządu oraz możliwość nawiązania dialogu. Premier RP Mateusz Morawiecki o go. 11:00, 23 października ogłosił restrykcje gospodarcze, między innymi zamknięcie lokali gastronomicznych na 2 tygodnie. Do dialogu z Ministrem Rozwoju sztab kryzysowy nie została zaproszony.

W świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, a co za tym idzie kolejnych zmian narzucanych w funkcjonowaniu gastronomii Sztab wystosował krótkie oświadczenie, w którym gastronomia domaga się przede wszystkim wdrożenia 6-miesięcznego planu działania.

„Rozumiejąc konieczność wdrażania działań nadzwyczajnych jednocześnie nalegamy na stosowanie w naszym kraju najlepszych praktyk w zakresie działania kryzysowego i planowania wdrażanych działań z wyprzedzeniem oraz informowanie o planach rządu opinii publicznej z należytym wyprzedzeniem. Przypominamy, że mówimy o branży gwarantującej około miliona miejsc pracy, z których większość jest dziś zagrożona. Postulaty przesłane do Rządu RP w dniu 21 października uzupełniliśmy o postulaty ZPP z Tarczy 100 mld dla Pracy jako wsparcia firm w czasie COVID 2.0.” napisali w oświadczeniu członkowie Sztabu.

Branżę można ochronić przed upadłością tylko przez natychmiastowe programy pomocowe.

Oto najważniejsze postulaty dla gastronomii.

1. Żądamy merytorycznego Planu dla Gastronomii Polskiej na najbliższe 6 miesięcy!!
Reaktywne i zupełnie nieprzewidywalne działania rządu powodują, że biznes gastronomiczny stał się całkowicie niezarządzalny. Jesteśmy gotowi jako Sztab Kryzysowy do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu tego Planu, opartego o standardowy reżim sanitarny wpisany w strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki).
2. Żądamy zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników na okres 6 miesięcy, jako wsparcie dla prawie 76.000 przedsiębiorców zatrudniających ponad milion pracowników. Milion miejsc pracy = 3 miliony członków polskich rodzin. Sztab Kryzysowy nie jest w opozycji do rządu. Jesteśmy merytorycznym gronem przedsiębiorców gotowych do rozmów i mediacji w celu ochrony miejsc pracy i rodzinnych biznesów gastronomicznych.
3. Wprowadzenie stałej i jednolitej stawki 8% VAT na wszystkie produkty (żywność i napoje) i usługi gastronomiczne od dnia 01.11.2020 r.
4. Stworzenie „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury.
5. Wprowadzenie „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarczy antykryzysowej dla Turystyki. W tym kredyty obrotowe w rachunku bieżącym, udzielane w wysokości do 10% obrotu za rok 2019, długoterminowe (10 i 15 letnie) kredyty gwarantowane przez PFR – udzielane w wysokości do 10% obrotu z roku 2019.
6. Wyznaczenie w trybie pilnym przedstawicieli Rządu RP do wspólnego opracowania razem z ekspertami branży gastronomicznej standardów bezpieczeństwa higienicznego „Bezpieczna Restauracja w czasie epidemii” dla poszczególnych typów lokali gastronomicznych.

Argumenty uzasadniające kolejny lockdown z powodu niewłaściwego wietrzenia lokali gastronomicznych wydają się nieuzasadnione merytorycznie w świetle braku jakichkolwiek raportów o zachorowalności gości lokali gastronomicznych.

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej - ŻĄDANIA DO PREMIERA RP

 

Najpopularniejsze